Κάνε μια δωρεά στο Adblock Plus

Το Adblock Plus είναι και θα παραμείνει δωρεάν. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους χρήστες εργαλεία που τους επιτρέπουν να ελέγχουν τη διαδικτυακή τους περιήγηση και να προστατεύονται από ανεπιθύμητα και κακόβουλα στοιχεία. Η δωρεά σας συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη του Adblock Plus.

Δηλώστε ένα δίκαιο ποσό (σε USD) Δηλώστε ένα δίκαιο ποσό:

Κάντε μια εφάπαξ δωρεά:

Ή μια μηνιαία δωρεά:

Προσοχή! Για την κάλυψη των εξόδων, το ελάχιστο ποσό εφάπαξ δωρεάς είναι $5.

Προσοχή! Για την κάλυψη των εξόδων, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δωρεάς είναι $1.99.

PΠληρώστε με: