Filter

Various discussions related to Adblock Plus development

Filter

Postby meobeou » Tue Jan 22, 2019 6:13 am

Luận văn quản trị dự án các giai đoạn của dự án đầu tư

Luận Văn Việt xin tiết lộ với bạn những vấn đề chung về quản lý dự án trong luận văn quản trị kinh doanh. Trong trường hợp bạn không có thời gian làm luận văn, hãy đọc ngay dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.Chủ đầu tư xây dựng công trình: Là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình chủ đầu tư cần tiến hành các giai đoạn sau:

Xác định chủ trương đầu tư

Là giai đoạn đầu tiên, có nhiệm vụ phát hiện những lĩnh vực có tiềm năng để đầu tư, trên cơ sở đó hình thành sơ bộ các ý đồ đầu tư. Trong thực tế, ý đồ đầu tư về một dự án đầu tư mới có thể xuất phát từ các nguồn sau:

- Chiến lược phát triển ngành hay chiến lược phát triển kinh tế quốc dân.

- Nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ở thị trường trong và ngoài nước.

- Việc khai thác và sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn tài nguyên, lao động, vật liệu.

- Những khó khăn, trở ngại đối với sự phát triển kinh tế xã hội do thiếu điều kiện vật chất cần thiết.

* Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác đầu tư và xây dựng bao gồm:

- Luật Xây dựng, Nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng.

Image

Luận văn quản trị dự án các giai đoạn của dự án

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt nhé.

Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003, công tác đầu tư và xây dựng đã được triển khai trong khuôn khổ luật pháp, hành lang pháp lý rõ ràng. Luật Xây dựng quy định như sau:

+ Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

+ Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

+ Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng con người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường.

+ Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực khác trong xây dựng.

Image

Luận văn quản trị dự án các giai đoạn của dự án

==> Xem thêm : https://luanvanviet.com/dich-vu-viet-assignment-essay/Các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng: Là các văn bản dưới Luật nhằm cụ thể hoá các nội dung cơ bản của Luật Xây dựng. Hiện nay Chính phủ đã ban hành 4 Nghị định liên quan đến các vấn đề về quy hoạch xây dựng (Nghị định 08/2005/NĐ-CP), quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 16/2005/NĐ-CP), quản lý chất lượng công trình xây dựng và sửa đổi (Nghị định 209/2004/NĐ-CP) và bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 112/2006/NĐ-CP). Ngoài ra với chức năng của mình, Bộ Xây dựng đã có 11 Thông tư hướng dẫn các Nghị định trên để thực hiện.

- Luật Đấu thầu, các Nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu.Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Việt. Về giá làm luận văn thuê, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn

===> Bài viết liên quan : Hướng dẫn cách viết Literature Review cho Dissertation hay nhất
meobeou
 
Posts: 1
Joined: Tue Jan 22, 2019 5:44 am

Return to Adblock Plus development

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest