צילומי מסך

כפתור סרגל הכלים

מדווח הבעיות

הוספת הרשמת מסננים

חסימת מודעת תמונה

רשימת הפריטים שניתנים לחסימה

הוספת מסנן