קוד המקור

השגת קוד המקור

ניתן לצפות בקוד המקור של Adblock Plus דרך ממשק הרשת של HG. כדי להשיג עותק מקומי של קוד המקור יש להריץ את הפקודה הבאה משורת הפקודה:

hg clone https://hg.adblockplus.org/adblockplus/

מאגרים דומים קיימים גם ל-Element Hiding Helper ו ל-Diagnostics for Adblock Plus. בכדי לאפס את העותק המקומי למצב של שחרור מסויים יש להריץ את הפקודה הבאה משורת הפקודה:

hg up -r 1.0.1

(החליפו את 1.0.1 בתגית של הגרסה המבוקשת).

לחלופין, ניתן גם להוריד את קוד המקור של הגרסה האחרונה.

ראו תיעוד קוד מקור לסקירה כללית.

לקוח HG וקישורים לתיעוד

יצירת גרסת Adblock Plus

כדי ליצור גרסאת פיתוח,יש לגשת אל הספרייה "adblockplus" (בעותק שלך למאגר המקומי של המאגר) ולהריץ את הפקודה הבאה:

python build.py build

תסריט זה ייצר גרסת פיתוח עם שם מהצורה adblockplus-1.2.3.4+.nnnn.xpi. קובץ זה יכיל את קוד המקור הנמצא כעת במאגר ואת כל התרגומים הזמינים.

הערה: יש צורך ב: Python 2.x עם מודול Jinja2 כדי ליצור את הבנייה. כדי להתקין את Jinja2 בתוך Python, יש להריץ את הפקודה הבאה:

easy_install Jinja2

בדיקת השינויים שלכם

לפישוט הליך בדיקת השינויים שלכם ניתן להתקין את Extension Auto-Installer בדפדפן שלכם. בהנחה ש-Extension Auto-Installer מוגדר לשימוש בפורט 8888 (ערך ברירת המחדל), ניתן לדחוף את השינויים שלכם לדפדפן על ידי הרצת:

  python build.py autoinstall 8888

הדפדפן יאותחל אוטומטית במקרה הצורך.

הרצת בדיקות יחידה

כדי לאמת את השינויים ניתן להשתמש במערכת בדיקת היחידה הקיימת. בדיקות היחידה הן הרחבה נפרדת שמותקנת בנוסף ל-Adblock Plus. באפשרותכם להתקין את בניות בדיקת היחידה הקיימות או לשכפל את המאגר וליצור בנייה משלכם. לאחר התקנת בדיקות היחידה, גשו אל chrome://adblockplustests/content/index.html להרצת הבדיקות.