Gedetaillleerde wijzigingslijst voor Adblock Plus 2.0

De volgende lijst geeft de wijzigingen weer ten opzicht van Adblock Plus 1.3.10.

Functies

Gebruikersinterface

Kern

Wijzigingslijst voor de vorige versie