Nastavenie Adblocku Plus pre Android

Začíname

Adblock Plus automaticky zvolí vhodný zoznam filtrov pri prvom spustení aplikácie. Vždy môžete z ponuky zvoliť iný zoznam filtrov .

Adblock Plus bude spustený ako aplikácia na pozadí a bude zobrazovať svoj status na notifikačnej lište.

Zvolenie zoznamu filtrov

V každom čase môžete zmeniť zoznam filtrov na taký, aký vám vyhovuje:

Každý raz keď zvolíte iný zoznam filtrov, tak bude automaticky stiahnutý a aktivovaný. Zoznamy sa aktualizujú automaticky. V pokročilých nastaveniach aktualizácie sú dostupné dve možnosti:

Manuálne nastavenie proxy

Android verzie menšie ako 3.1 nemajú zabudovanú možnosť nastavenia proxy, ale väčšina výrobcov tam túto možnosť doplní. Ak máte nerootované zariadenie bežiace na Androide 3.1 a nižšom, proxy stále môžete nastaviť manuálne.

Záležiac na zariadení, proxy nastavenia sa nachádzajú na rôznych miestach. Ak je vaše zariadenie v nasledujúcom zozname, pozrite si ich špecifické inštrukcie:

Inštrukcie pre špecifické zariadenia

Všeobecné inštrukcie

Ak vaše zariadenie nebolo v zozname, proxy nastavenia sú väčšinou zabudované v pokročilých možnostiach WiFi nastavení.

Android 4.x (Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat) devices

Spustite aplikáciu Nastavenia . Zvoľte Wi-Fi. Otvorí sa vám zoznam dostupných WiFi sietí:

Ak nie ste ešte pripojený k sieti (prístupovému bodu) tak sa pripojte. Potom stlačte a podržte prst nad pripojenou sieťou, aby sa vám otovorilo ďalšie okno s nastaveniami. Zvoľte možnosť Upraviť sieť:

Keď sa vám otvorí ďalšie okno s nastaveniami zvoľte možnosť Ukáž pokročilé nastavenia:

Nájdite proxy nastavenia, zvoľte Manuálne , zároveň sa objavia nastavenia proxy:

Nastavte Proxy na localhost a Port na číslo, ktoré je špecifikované Adblockom Plus v notifikačnej správe:

Android 2.3 (Gingerbread) devices

Choďte do nastavení WiFi a zvoľte z menu Rozšírené nastavenia:

Nájdite proxy host a port nastavenia:

Nastavte proxy host na localhost a port na číslo zobrazené Adblockom Plus:

Často kladené otázky