Chceš blokovať reklamu na svojom smartfóne alebo tablete? Adblock Browser logo Stiahni si Adblock Browser

Nastavenie Adblocku Plus pre Android

Začíname

Adblock Plus automaticky zvolí vhodný zoznam filtrov pri prvom spustení aplikácie. Vždy môžete z ponuky zvoliť iný zoznam filtrov .

Adblock Plus bude spustený ako aplikácia na pozadí a bude zobrazovať svoj status na notifikačnej lište.

Zvolenie zoznamu filtrov

V každom čase môžete zmeniť zoznam filtrov na taký, aký vám vyhovuje:

Každý raz keď zvolíte iný zoznam filtrov, tak bude automaticky stiahnutý a aktivovaný. Zoznamy sa aktualizujú automaticky. V pokročilých nastaveniach aktualizácie sú dostupné dve možnosti:

Manuálne nastavenie proxy

Android verzie menšie ako 3.1 nemajú zabudovanú možnosť nastavenia proxy, ale väčšina výrobcov tam túto možnosť doplní. Ak máte nerootované zariadenie bežiace na Androide 3.1 a nižšom, proxy stále môžete nastaviť manuálne.

Záležiac na zariadení, proxy nastavenia sa nachádzajú na rôznych miestach. Ak je vaše zariadenie v nasledujúcom zozname, pozrite si ich špecifické inštrukcie:

Inštrukcie pre špecifické zariadenia

Všeobecné inštrukcie

Ak vaše zariadenie nebolo v zozname, proxy nastavenia sú väčšinou zabudované v pokročilých možnostiach WiFi nastavení.

Android 4.x (Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat) devices

Spustite aplikáciu Nastavenia . Zvoľte Wi-Fi. Otvorí sa vám zoznam dostupných WiFi sietí:

Ak nie ste ešte pripojený k sieti (prístupovému bodu) tak sa pripojte. Potom stlačte a podržte prst nad pripojenou sieťou, aby sa vám otovorilo ďalšie okno s nastaveniami. Zvoľte možnosť Upraviť sieť:

Keď sa vám otvorí ďalšie okno s nastaveniami zvoľte možnosť Ukáž pokročilé nastavenia:

Nájdite proxy nastavenia, zvoľte Manuálne , zároveň sa objavia nastavenia proxy:

Nastavte Proxy na localhost a Port na číslo, ktoré je špecifikované Adblockom Plus v notifikačnej správe:

Android 2.3 (Gingerbread) devices

Choďte do nastavení WiFi a zvoľte z menu Rozšírené nastavenia:

Nájdite proxy host a port nastavenia:

Nastavte proxy host na localhost a port na číslo zobrazené Adblockom Plus:

Často kladené otázky