Nastavenie proxy pre Samsung Galaxy I

  1. Choďte do výberu aplikácií a spustite Nastavenia.
  2. Zvoľte Bezdrôtové a sieťové nastavenia.
  3. Zvoľte Wi-Fi nastavenia.
  4. Zvoľte Rozšírené nastavenia z menu:
  5. Nájdite Proxy a Port nastavenia:
  6. Nastavte Proxy na localhost a Port na číslo zobrazené Adblockom Plus: