Nastavenie proxy pre Samsung Galaxy S III

  1. Spustite Nastavenia .
  2. Zvoľte Wi-Fi:
  3. Pripojte sa ku bezdrôtovej sieti, ak ešte nie ste:
  4. Stlačte a podržte prst na pripojenej sieti, ihneď sa vám zobrazí menu s nastaveniami:
  5. ZvoľteZmeniť konfiguráciu siete.
  6. Označte možnosť Ukáž pokročilé nastavenia:
  7. Skrolujte na nastavenia proxy, zvoľte Manuálne a zobrazia sa proxy nastavenia:
  8. Nastavte Proxy na localhost a Port na číslo ktoré je uvedené v notifikačnej správe Adblocku Plus: