Nastavenie proxy pre Samsung Galaxy Y

  1. Choďte do výberu aplikácií a spustite Nastavenia.
  2. Zvoľte Bezdrôtové a sieťové nastavenia.
  3. Zvoľte Wi-Fi nastavenia.
  4. Zvoľte Rozšírené nastavenia z menu.
  5. Nájdite nastavenia pre Proxy a Port:
  6. Nastavte Proxy na localhost a Port na číslo zobrazené Adblockom Plus: