Acceptabele advertenties toestaan in Adblock Plus

Deze pagina wordt herzien, omdat het beheer van het Acceptable Ads-initiatief is overgedragen aan het onafhankelijke Acceptable Ads Committee.

Waar gaat dit over?

Adblock Plus is een hulpmiddel waarmee gebruikers advertenties kunnen blokkeren. Aangezien advertenties voor een groot deel voor de financiering zorgen van het materiaal waar we online gratis plezier van hebben, lijkt het vinden van raakvlakken zinvol. We hebben onze gebruikers hiernaar gevraagd, en de meerderheid was het hiermee eens.

In 2011 hebben we in overleg met onze gebruikers besloten een compromis voor te stellen. Omdat we met de meerderheid van onze gebruikers een visie delen waarbij niet alle advertenties even vervelend zijn, is het Acceptable Ads-initiatief tot stand gebracht. Hiermee kunnen adverteerders en uitgevers die instemmen met het maken van advertenties die aan door gebruikers opgestelde criteria voldoen op een ‘whitelist’ worden gezet. Gebruikers kunnen deze minder extreme versie van advertentieblokkering steunen door de optie voor het toestaan van acceptabele advertenties ingeschakeld te houden. Om volledig advertentievrij te browsen, kunnen gebruikers de optie uitschakelen.

Het Acceptable Ads-initiatief biedt voordelen, omdat het de advertentie-industrie aanmoedigt minder opdringerige advertentieafmetingen na te streven, wat een positieve impact heeft op het internet als geheel. Ook biedt het ons een levensvatbare bron van inkomsten, alleen betaald door grotere deelnemers aan het Acceptable Ads-initiatief, die we nodig hebben om het programma te kunnen beheren en onderhouden en de ontwikkeling van een gratis product te kunnen voortzetten.

We vinden dat dit initiatief een duurzame middenweg is tussen de keuze van de gebruiker om adblockers te gebruiken en de aanhoudende noodzaak om gratis online-inhoud te steunen met advertenties. Doorgaans is een Acceptabele advertentie een niet-bewegende advertentie, duidelijk als zodanig gelabeld, die het leestempo niet belemmert. Belangrijk om te weten is dat deze criteria de aanhoudende discussies tussen onze gebruikers, uitgevers, adverteerders en ons proberen weer te geven. Zoals eerder aangekondigd heeft eyeo / Adblock Plus in 2017 het beheer van het Acceptable Ads-initiatief overgedragen aan een onafhankelijke groep mensen, het Acceptable Ads Committee.

Om transparantie en eerlijkheid te garanderen, waren en zullen deze regels altijd voor iedereen zonder uitzonderingen van toepassing zijn:

We kunnen ons opensourceproduct gratis houden door grote entiteiten een vergoeding te vragen voor het whitelisten van diensten. Voor de overige grofweg 90 procent van onze partners worden deze diensten kosteloos aangeboden.

Vindt u dit een goed idee? Toon uw steun door ons Acceptable Ads-manifest te ondertekenen.

Wat is een Acceptabele advertentie?

Criteria voor Acceptabele advertenties

Algemene criteria

Plaatsing

Advertenties mogen het natuurlijke leestempo van de gebruiker niet verstoren. Dergelijke advertenties moeten boven, naast of onder de Primaire inhoud 1 worden geplaatst.

Acceptabele advertenties - criteria voor plaatsing

Onderscheid

Advertenties moeten altijd herkenbaar zijn als advertenties, en te onderscheiden zijn van alle andere inhoud (bv. ze verbergen het label niet, misleiden gebruikers niet tot het denken dat een advertentie onderdeel is van de primaire inhoud). Advertenties moeten duidelijk met het woord 'advertentie' of het equivalent ervan worden aangeduid.

Acceptabele advertenties - criteria voor label

Grootte

Individuele vereisten voor advertentiegroottes zijn afhankelijk van de plaatsing van de advertentie:

Advertenties moeten altijd genoeg ruimte voor de Primaire inhoud overlaten op de gebruikelijke schermgrootte van 1366x768 2 voor desktops, 360x640 3 voor mobiele apparaten en 768x1024 4 voor tablets.

Alle advertenties die boven de vouw worden geplaatst (het in het browservenster zichtbare gedeelte van de webpagina wanneer de pagina onder de gebruikelijke schermgrootte wordt geladen), mogen niet meer dan 15 procent van het zichtbare gedeelte van de webpagina innemen. Bij plaatsing onder de vouw mogen advertenties in totaal niet meer dan 25 procent van het zichtbare gedeelte van de webpagina innemen.

Acceptabele advertenties - criteria voor percentage

Specifieke criteria

Tekstadvertenties

Tekstadvertenties die met overmatig gebruik van kleuren en/of andere om aandacht vragende elementen zijn ontworpen, zijn niet toegestaan.

Afbeeldingsadvertenties

Statische afbeeldingsadvertenties kunnen als acceptabel worden gekwalificeerd, volgens een op hun integratie op de webpagina gebaseerde evaluatie van hun onopvallendheid.

In-feed-advertenties

Voor advertenties in lijsten en feeds zijn de algemene criteria verschillend en afhankelijk van:

Zoekadvertenties

Voor zoekadvertenties - weergegeven advertenties na een door de gebruiker geïnitieerde zoekopdracht - zijn de criteria anders en afhankelijk van:

Advertenties op pagina's zonder primaire inhoud

Alleen tekstadvertenties zijn toegestaan. Voor webpagina's zonder Primaire inhoud (bv. fout- of parkeerpagina's) zijn de criteria anders en afhankelijk van:

Advertenties voor mobiel

Plaatsingsvereisten
Groottevereisten

Voor advertenties op mobiele schermen gelden de volgende groottebeperkingen:

Animaties

Animaties zijn toegestaan voor het 6x1-advertentietype als deze als plakadvertentie onderaan het scherm zijn geplaatst. Animaties moeten aan de LEAN-norm voor animaties voldoen, en er moet een knop Sluiten of een ander sluitmechanisme worden inbegrepen. 5

Andere afmetingen voor Acceptabele advertenties?

Worden uw advertenties op alternatieve schermen weergegeven, of bent u ervan overtuigd dat u een innovatieve vorm van Acceptabele advertenties hebt die niet in de hierboven beschreven advertenties past? Laat het ons weten!

1 De 'Primaire inhoud' wordt (gebaseerd op Mozilla's beschrijving van het HTML-element <main>) gedefinieerd als: de primaire inhoud bestaat uit inhoud die rechtstreeks verband houdt met of uitbreiding biedt op het centrale onderwerp van een document of de centrale functionaliteit van een toepassing. Deze inhoud moet uniek zijn voor het document, met uitzondering van alle inhoud die in een groep van documenten wordt herhaald, zoals zijbalken, navigatiekoppelingen, copyrightgegevens, websitelogo's en zoekformulieren (tenzij de hoofdfunctie van het document natuurlijk een zoekformulier is).

2 De 'gebruikelijke schermgrootte' voor desktops is 1366x768, gebaseerd op gegevens van StatCounter.

3 De 'gebruikelijke schermgrootte' voor mobiel is 360x640, gebaseerd op gegevens van StatCounter.

4 De 'gebruikelijke schermgrootte' voor tablets is 768x1024, gebaseerd op gegevens van StatCounter.

Wat zijn Acceptabele advertenties zonder tracking door derden?

Acceptabele advertenties zonder tracking door derden zijn advertenties die aan de criteria voor Acceptabele advertenties voldoen en die niet toestaan dat derden uw surfgedrag volgen. Dit zijn advertenties die aan de standaard voor 'Niet volgen' (Do Not Track) voldoen en/of advertenties die worden aangeboden door het domein dat eigendom is van hetzelfde bedrijf.

Wat wordt niet als een Acceptabele advertentie beschouwd?

De volgende typen advertenties zijn momenteel onacceptabel *, en komen niet in aanmerking voor opname in de whitelist:

* Behalve wanneer de gebruiker opzettelijke interactie met de advertentie heeft (bv. op de advertentie klikt om een videoadvertentie te zien afspelen).

Waarom is deze functie standaard ingeschakeld?

Helaas is dit de enige manier om de hierboven beschreven doelen te bereiken. Als de meerderheid van de Adblock Plus-gebruikers deze functie heeft geactiveerd, worden adverteerders gestimuleerd om betere advertenties te produceren.

Maar ik haat alle advertenties!

Geen probleem, u kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen:

Chrome (ABP-versies 3.0.3+), Firefox (ABP-versies 3+), Opera (ABP-versies 3.0.3+) - Klik op het Adblock Plus-pictogram en selecteer Opties. Haal het vinkje weg bij Acceptabele advertenties toestaan.

Chrome (ABP-versies <3.0.3), Maxthon, Opera (ABP-versies <3.0.3), Safari - Klik op het Adblock Plus-pictogram en selecteer Opties. Haal het vinkje weg bij Enkele niet-opdringerige advertenties toestaan.

Firefox - Klik op het Adblock Plus-pictogram en selecteer Filtervoorkeuren. Haal het vinkje weg bij Enkele niet-opdringerige advertenties toestaan.

Internet Explorer - Klik op het Adblock Plus-pictogram en selecteer Instellingen. Haal het vinkje weg bij Enkele niet-opdringerige advertenties toestaan.

Adblock Browser voor Android - Open Instellingen, tik op Advertentieblokkering > Acceptabele advertenties en haal het vinkje weg bij Enkele niet-opdringerige advertenties toestaan.

Adblock Browser voor iOS - Open Instellingen, tik op Adblock Plus > Acceptabele advertenties en haal het vinkje weg bij Enkele niet-opdringerige advertenties toestaan.

Adblock Plus voor iOS - Open Adblock Plus voor iOS vanaf het startscherm, tik op het pictogram Instellingen > Acceptabele advertenties en haal het vinkje weg bij Enkele niet-opdringerige advertenties toestaan.

Worden alle ‘acceptabele’ advertenties gedeblokkeerd?

Nee. Helaas is het technisch niet mogelijk om automatisch advertenties te herkennen die aan onze criteria voor Acceptabele advertenties voldoen. We hebben overeenkomsten met een aantal websites en adverteerders die bepalen dat alleen advertenties worden weergegeven die aan onze criteria voldoen wanneer Adblock Plus-gebruikers deze bepaalde websites bezoeken. Deze advertenties zullen worden gedeblokkeerd (d.w.z. toegevoegd aan de uitzonderingenlijst voor Acceptabele advertenties die standaard is ingeschakeld). Geen enkele aanvrager krijgt een voorkeur of wordt anders behandeld, en niemand kan een plek op de whitelist kopen. Iedereen moet voldoen aan de criteria en iedereen doorloopt hetzelfde proces voordat de advertenties als ‘Acceptabel’ worden gekwalificeerd.

Wat als een advertentie is toegestaan, maar niet aan de vereisten voldoet?

Meld dit. Als een adverteerder misbruik maakt van zijn plaatsing op de uitzonderingenlijst, kunnen we deze altijd van de lijst verwijderen.

Hoe kan ik zien wat jullie toestaan?

Het selectievakje Niet-opdringerige advertenties toestaan voegt eenvoudig een of meer filterabonnementen toe aan uw lijst. Hier kunt u de filters bekijken. Ook kan de speciale behandeling van dit filterabonnement - dat om redenen van bruikbaarheid is toegevoegd - worden uitgeschakeld door naar ‘about:config’ te gaan en de voorkeur extensions.adblockplus.subscriptions_exceptionscheckbox naar false te wijzigen. Hierdoor kunt u de filters voor dit abonnement op de normale manier bekijken.

Hebt u vragen of suggesties betreffende deze lijst? Aarzel niet om contact op te nemen met de gemeenschap in ons forum, of neem rechtstreeks contact met ons op via e-mail.

Hoe kan ik mijn website op de whitelist krijgen?

Het proces om uw advertenties op de whitelist te krijgen neemt ongeveer 10 werkdagen in beslag zodra de advertenties aan de criteria voor Acceptabele advertenties voldoen:

  1. Als uw website advertenties bevat die aan de criteria voor Acceptabele advertenties voldoen, vul dan dit formulier in.
  2. Iemand van Eyeo, het bedrijf achter Adblock Plus, zal contact met u opnemen om de exacte advertenties te bepalen, en controleren of deze aan onze criteria voldoen.
  3. Nadat u eventuele noodzakelijke wijzigingen hebt aangebracht, ondertekenen beide partijen een overeenkomst.
  4. We plaatsen het voorstel voor whitelisting in het forum, en tegelijkertijd worden de advertenties gewhitelist. Het onderwerp zal open blijven om de gemeenschap zorgen te kunnen laten uiten als of wanneer de aanvrager niet aan de vereisten voldoet.

Willen Adblock Plus-gebruikers deze functie echt?

De resultaten van onze gebruikersenquête zeggen van wel. Volgens de enquête is slechts 25 procent van de Adblock Plus-gebruikers sterk gekant tegen alle advertenties. Zij kunnen de functie uitschakelen en volledig advertentievrij surfen. De overige 75 procent antwoordde dat ze bepaalde advertenties zouden accepteren om websites te helpen steunen.

Is er sprake van betalingen?

We ontvangen wat donaties van onze gebruikers, maar onze grootste inkomstenbron komt voort uit het Acceptable Ads-initiatief. Grotere entiteiten (zoals hieronder gedefinieerd) betalen een licentievergoeding voor de aangevraagde en aan hen geleverde whitelisting-diensten (ongeveer 90 procent van de licenties wordt gratis verstrekt). Er moet worden opgemerkt dat aan de Acceptable Ads-criteria moet worden voldaan, onafhankelijk van de overweging voor vergoedingen. Als niet aan de criteria wordt voldaan, is whitelisting niet mogelijk.

Wat vergoedingen betreft, moeten alleen grote entiteiten betalen (die met meer dan 10 miljoen aanvullende advertentie-impressies per maand als gevolg van deelname in het Acceptable Ads-initiatief). Voor deze entiteiten vertegenwoordigt onze licentievergoeding normaliter 30 procent van de aanvullende omzet die door whitelisting van acceptabele advertenties ervan wordt gecreëerd.

Kijk hier voor meer details.


  1. Grote advertentie: >300px hoogte 

  2. De 'Primaire inhoud' wordt gedefinieerd als (gebaseerd op Mozilla's beschrijving van het HTML-element <main>): de primaire inhoud bestaat uit inhoud die rechtstreeks verband houdt met of uitbreiding biedt op het centrale onderwerp van een document of de centrale functionaliteit van een toepassing. Deze inhoud moet uniek zijn voor het document, met uitzondering van alle inhoud die in een groep van documenten wordt herhaald, zoals zijbalken, navigatiekoppelingen, copyrightgegevens, websitelogo's en zoekformulieren (tenzij de hoofdfunctie van het document natuurlijk een zoekformulier is). 

  3. Het zichtbare gedeelte van de webpagina is gedefinieerd als een standaard CSS-pixelgrootte van 360x512px (Samsung Galaxy S7 met de SBrowser), wat is gebaseerd op de standaard viewport van 360x640px, maar met aftrek van de OS- en browser-UI-elementen. 

  4. Dit betekent dat gebruikers de primaire inhoud voorbij kunnen scrollen en een advertentie daarna het volledige scherm in beslag kan nemen; maar na deze advertentie kunnen geen extra advertenties worden geïmplementeerd. 

  5. Van: Iab New Standard Ad Unit Portfolio (2017) 

  6. Met één uitzondering, zie hiervoor Advertenties voor mobiel