FAQ - Standaard functionaliteit

Hoe blokkeer ik een banner?

U kunt op elke afbeelding of frame rechtsklikken en "Adblock" uit het contextmenu kiezen. Dit opent een dialoogvenster waar u het nieuwe filter kunt verbeteren voordat u het toevoegt. Vervang regust delen van het banner's adres door wildcards (* — het ster symbool) op een filter te maken die ook andere banners met vergelijkbare adressen blokkeert. Kijk voor meer informatie op Het schrijven van Adblock Plus filters.

Soms wil ik dat Adblock Plus uitgeschakeld is. Hoe doe ik dit het eenvoudigst?

U kunt op het pijltje van het Adblock Plus pictogram in de werkbalk klikken om het context menu tevoorschijn te laten komen. Daar heeft u de mogelijkheid om Adblock Plus uit te schakelen/weer in te schakelen. Als u dat niet snel genoeg vindt, kunt u ook met de middelste muistoets op dit pictogram klikken, dit schakelt Adblock Plus ook uit of weer in.

In het menu heeft u ook de mogelijkheid om Adblock Plus uit te schakelen op een bepaalde pagina. Dit voegt een uitzonderingsregel toe, zoals @@||adblockplus.org^$document aan uw filterlijst. U kunt meer informatie over uitzonderingsregeks vinden in Het schrijven van Adblock Plus filters.

Can I support my favorite website by downloading but hiding ads?

No. Most advertisers pay per-click, so if you hide ads, you won't actually support the site in question. Even in the off-chance of payouts per-view, it's trivial for advertisers to use JavaScript to check if the ads are visible. Additionally, downloading but hiding ads to trick advertisers into paying would be akin to fraud.

In short, if you want to support your favorite websites, you'll have to whitelist them to disable Adblock Plus on those sites.

How can I update my filterlist manually?

In Firefox:

  1. Select Firefox >> Add-ons (for Mac OS X / Linux, select "Tools" from the menubar >> "Add-Ons"), this will open your Firefox Add-ons Manager.
  2. Click on "Extensions", find Adblock Plus there, go to "Options" and then click on "Filter preferences...".
  3. Press this shortcut key to update all filter susbcription at once: Ctrl+Shift+T or right-click a filter subscription and choose "Update filters".

In Chrome:

  1. Click the Chrome menu button, then go to "Tools" and choose "Extensions".
  2. Find Adblock Plus there and click on "Options" under its description.
  3. Click the "Update now" button.

In Opera:

  1. Click the "Menu" button (for Mac OS X / Linux, "Tools"), select "Extensions" >> "Manage Extensions".
  2. Find Adblock Plus there and click its small tool-icon on the right side and choose "Preferences".
  3. Click the "Update now" button.

How can I remove a filterlist?

In Firefox

Go to Tools >> Add-Ons >> Preferences (next to Adblock Plus) >> Filter Preferences. Select the filterlist you want to delete, click on the "Action" button, and select "Delete". Click on "OK" to confirm.

In Google Chrome

Go to Window >> Extensions >> Options (of the Adblock Plus extension). Click on the red "X" next to the filterlist you want to delete, and click "OK" to confirm.

In Opera (on Windows/Ubuntu)

Click on the menu button and go to Extensions >> Manage Extensions >> Click on the tool-icon >> Preferences. Click on the red "X" next to the filterlist you want to delete, and click "OK" to confirm.

In Opera (on Mac OSX)

Go to Tools >> Extensions >> Manage Extensions >> Click on the tool-icon >> Preferences. Click on the red "X" next to the filterlist you want to delete, and click "OK" to confirm.

De banner is een object (Flash of Java) en heeft geen context menu. Wat nu?

Adblock Plus heeft de mogelijkheid genaamd "Tabbladen weergeven op Flash en Java". Als deze optie geactiveerd is (standaard), laat het een knop genaamd "Blokkeren" zien in de rechter bovenhoek van elk object (rechts onder als er niet genoeg ruimte is). Als u op deze knop klikt, wordt het object geblokkeerd.

U kunt ook de lijst met blokkeerbare onderdelen openen (druk op Ctrl+Shift+V of klik op het selectie pijltje naast het Adblock Plus pictogram in de werkbalk en kies "Blokkeerbare onderdelen openen") en kijk daar voor een object.

U kunt op de Type kolom kop klikken — dit sorteert de lijst op type en maakt het makkelijker om objecten te vinden.

De lijst met blokkeerbare onderdelen toont veel adressen. Hoe weer ik welke de banner is?

U kunt kijken naar adressen die anders beginnen dan het adres van de pagina die u bekijkt. Banners hebben meestal ook kenmerkende sleutelwoorden zoals "banner" of "ad" in hun adres. Klik op een adres om het overeenkomende element te laten knipperen op de pagina (helaas werkt dit niet voor alle objecttypen). Als u het nog niet zeker weet, klik dan met de middelste muis knop op het adres om het in een nieuw tabblad te openen — daar ziet u zeker of het een banner is.

Is de volgorde van filters van belang voor de prestatie?

Nee. Als Adblock Plus een adres vergelijkt met uw filterlijst, bepaalt het zelf automatisch de beste volgorde waarop de filters getest moeten worden, in feite worden de meeste filters helemaal niet meegenomen. De volgorde van filters die u kunt wijzigen in het Voorkeuren scherm is er alleen voor uw gemak, het heeft geen gevolgen voor de prestatie.

Zijn reguliere expressie sneller dan "gewone" filters?

Meestal niet. Adblock Plus zet "normale" filters om in reguliere expressies en werkt intern alleen met reguliere expressies — er is geen verschil tussen de filters banner en /banner/.

Reguliere expressies worden vaak gebruikt om de filterlijst kleiner te maken en vervangen een aantal filters door een reguliere expressie. De vuistregel is "minder filters is sneller", maar in dit geval gaat dat niet altijd op. Ingewikkelde reguliere expressies hebben veel meer tijd nodig om geëvalueerd te worden, het kan sneller zijn om een aantal eenvoudige filters te gebruiken.

Reguliere expressies geven u meer flexibiliteit, daar is hun gebruik altijd gerechtvaardigd. Bijvoorbeeld de reguliere expressie /adv(?!ies)/ zal adv en advert en advertentie blokkeren, maar niet advies — iets wat zonder eenvoudige wildcards niet mogelijk zou zijn.