Adblock Plus voorkeuren

De volgende tabel legt het gebruik van alle voorkeuren die door Adblock Plus gebruikt worden uit. U kunt deze voorkeuren zien en wijzigen via about:config.

Voorkeur Standaard waarde Commentaar
Zichtbare opties
extensions. adblockplus. enabled true Waarde van de optie "Adblock Plus inschakelen"
extensions. adblockplus. frameobjects true Waarde van de optie "Tabbladen weergeven op Flash en Java"
extensions. adblockplus. savestats false Waarde van de optie "Filtertreffers tellen"
extensions. adblockplus. showinstatusbar false Waarde van de optie "In statusbalk weergeven"
Verborgen opties
extensions. adblockplus. clearStatsOnHistoryPurge true Als true, het leegmaken van de browser geschiedenis maakt dan ook de trefstatistieken van Adblock Plus filters leeg. Let er op dat de trefstatistieken het vaak mogelijk maken om af te leiden welke sites een gebruiker heeft bezocht, wanneer en hoe vaak.
extensions. adblockplus. composer_default 2 Bepaalt welke suggestie standaard in de filter ontwerper geselecteerd moet worden:

0 — aangepast patroon
1 — alleen exact adres
2 — volledige map
3 — volledige site
extensions. adblockplus. data_directory adblockplus Unused in Adblock Plus 2.9 and higher.
extensions. adblockplus. defaultstatusbaraction 0 Definieert wat er moet gebeuren als het statusbalk pictogram wordt aangeklikt. Voor een lijst van toegestane waarden zie defaulttoolbaraction.
extensions. adblockplus. defaulttoolbaraction 0 Definieetr wat er moet gebeuren als het werkbalk pictogram wordt aangeklikt. Mogelijke waarden zijn:

0 — toon menu
1 — open/sluit blokkeerbare onderdelen
2 — toon Voorkeuren venster
3 — schakel Adblock Plus in/uit
iets anders — doe niets
extensions. adblockplus. enable_key leeg Definieert de sneltoets die gebruikt kan worden om Adblock Plus in- en uit te schakelen. Voor een beschrijving van toegestane waarden, zie sidebar_key.

N.B.: Deze instelling treedt pas in werking als de browser herstart is
extensions. adblockplus. fastcollapse false If set to true blocked elements will no longer be hidden. This might have the effect that placeholders will show up for blocked images for example, unless hidden by other means. This functionality was available as "Hide placeholders of blocked elements" before Adblock Plus 2.6.7.
extensions. adblockplus. filters_key Accel Shift E, Accel Shift F, Accel Shift O Definieert de sneltoets die gebruikt wordt om het Filter voorkeuren venster te openen. Voor een beschrijving van toegestane waarden, zie sidebar_key.

N.B.: Deze instelling treedt pas in werking als de browser herstart is
extensions. adblockplus. flash_scrolltoitem true Definieert of "Randen laten knipperen" in de lijst van blokkeerbare onderdelen moet proberen om het onderdeel in beeld te laten scrollen.
extensions. adblockplus. patternsbackupinterval 24 Minimum interval tussen twee back-ups van patterns.ini (in uren)
extensions. adblockplus. patternsbackups 5 Aantal back-ups dat er van patterns.ini bewaart moet worden. Als deze waarde 0 is, worden er geen back-ups gemaakt
extensions. adblockplus. patternsfile leeg Naam van het bestand dat gebruikt moet worden om de filterlijst in op te slaan. Dit kan of een absoluut pad zjin of het kan de relatieve locatie van het bestand ten opzicht van de gebruiker zijn profiel zijn.
extensions. adblockplus. please_kill_startup_performance false Unused in Adblock Plus 2.9 and higher.
extensions. adblockplus. previewimages true Definieert of de tooltip in de lijst van blokkeerbare onderdelen de afbeelding die het onderdeel voorstelt moet laten zien.
extensions. adblockplus. sendReport_key leeg Definieert de sneltoets voor het versturen van probleemrapportages. Voor een beschrijving vantoegestane waarden, zie sidebar_key.

N.B.: Deze instelling treedt pas in werking als de browser herstart is
extensions. adblockplus. subscriptions_autoupdate true Definieert of filters in een filterabonnement automatisch bijgewerkt worden.

N.B.: Het is niet aanbevolen updates uit te schakelen.
extensions. adblockplus. subscriptions_exceptionscheckbox true Als true, dan wordt de filterlijst voor niet-opdringerige reclames speciaal afgehandeld en wordt getoond als een checkbox in de gebruikersinterface.
Onthouden acties
extensions. adblockplus. blockableItemsSize {width: 200, height: 200} De onthouden grootte van de lijst van Blokkeerbare onderdelen (de instelling van de breedte is alleen van toepassing als zijbalk).
extensions. adblockplus. currentVersion 0.0 Bevat de laatst gebruikte Adblock Plus versie, dit zet acties in gang die na een upgrade of eerste installatie gedaan moeten worden
extensions. adblockplus. detachsidebar false Bevat de status van de lijst van blokkeerbare onderdelen — true betekent ontkoppeld
extensions. adblockplus. hideContributeButton false Dit is ingesteld op true als de gebruiker ervoor koos om de Draag bij knop te verbergen.
extensions. adblockplus. notifications_ignoredcategories [] List of notification categories that the user opted out of.
extensions. adblockplus. notifications_showui false Determines whether notification management UI should be displayed (only if the user opted out of notifications before).
extensions. adblockplus. recentReports [] JSON-gecodeerde gegevens van recent ingestuurde probleemrapportages (adres van het verslag, betreffende website en tijd van indienen)
Interne voorkeuren (wijzig deze niet, tenzij je zeker weet wat je doet)
extensions. adblockplus. analytics { trustedHosts: ["adblockplus.org", "notification.adblockplus.org", "easylist-downloads.adblockplus.org"] } Contains analytics data, for example the version of the first fetched resource, and a list of trusted hosts which that data can be shared with.
extensions. adblockplus. notificationdata {} Current emergency notification data.
extensions. adblockplus. notificationurl   Location of the file containing emergency notifications.
extensions. adblockplus. report_submiturl   Adres op adblockplus.org om probleemrapportages naar toe te sturen.
extensions. adblockplus. subscriptions_antiadblockurl   Location of the subscription that hides anti adblock messages.
extensions. adblockplus. subscriptions_exceptionsurl   Locatie van de filterlijst die gebruikt wordt voor niet-opdringerige reclames.
extensions. adblockplus. subscriptions_exceptionsurl_privacy   Location of the filter list used to allow only nonintrusive ads that are privacy-friendly.
extensions. adblockplus. subscriptions_fallbackerrors 5 Stelt het benodigde aantal mislukte download pogingen voor een abonnement in voordat het fallback script (zie subscriptions_fallbackurl) wordt geraadpleegd voor het nieuwe adres van het abonnement. Let er op dat Adblock Plus een download altijd opnieuw probeert een dag na de mislukte download poging.
extensions. adblockplus. subscriptions_fallbackurl   Adres van het script dat moet worden geraadpleegd als een abonnement een aantal keer niet gedwonload kan worden (zie subscriptions_fallbackerrors). %s wordt vervangen door het adres van het betreffende abonnement. Het script moet iets als "301 http://example.com/new_list.txt" retourneren als de nieuwe locatie van het abonnement bekend is.
extensions. adblockplus. subscriptions_listurl   Adres waarvan de volledige lijst van filterabonnementen kan worden gedownload.
extensions. adblockplus. whitelistschemes about chrome file irc moz-extension moz-safe-about news resource snews x-jsd addbook cid imap mailbox nntp pop data javascript moz-icon Lijst met URL schema's die niet geblokkeerd moeten worden (zowel van toepassing op hele documenten als op locaties van onderdelen)
Verwijderde voorkeuren
extensions. adblockplus. blocklocalpages   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. blocktypes   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. checkedadblockinstalled   Niet gebruikt in Adblock Plus 1.0 en hoger
extensions. adblockplus. checkedadblockprefs   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. checkedadblocksync   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. checktoolbar   Niet gebruikt in Adblock Plus 1.0 en hoger
extensions. adblockplus. correctTypos   Unused in Adblock Plus 2.3 and higher
extensions. adblockplus. correctTyposAsked   Unused in Adblock Plus 2.3 and higher
extensions. adblockplus. grouporder   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. hideimagemanager   Niet gebruikt in Adblock Plus 2.1 en hoger
extensions. adblockplus. lastRuleUpdate   Unused in Adblock Plus 2.3 and higher
extensions. adblockplus. linkcheck   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5.4 en hoger
extensions. adblockplus. linktypes   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. localschemes   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. noncollapsabletypes   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. patterns   Niet gebruikt in Adblock Plus 0.7.5 en hoger
extensions. adblockplus. protectchrome.*   Niet gebruikt in Adblock Plus 1.0 en hoger
extensions. adblockplus. settings_key   Niet gebruikt in Adblock Plus 2.0 en hoger
extensions. adblockplus. showintoolbar   Niet gebruikt in Adblock Plus 2.0 en hoger
extensions. adblockplus. showsubscriptions   Niet gebruikt in Adblock Plus 1.0 en hoger
extensions. adblockplus. synchronizationinterval   Niet gebruikt in Adblock Plus 2.0 en hoger
extensions. adblockplus. warnregexp   Niet gebruikt in Adblock Plus 1.0 en hoger
extensions. adblockplus. whitelist   Unused in Adblock Plus 2.3 and higher
Preferences for administrators
extensions. adblockplus. suppress_first_run_page false Suppresses the first run page Adblock Plus opens after the installation.