Het gebruik van Adblock Filters nader toegelicht

Unfinished, not for translating

Eenvoudige blokkerende regels

Blokkerende filters bepalen welke adressen Adblock Plus moet blokkeren.

Voorbeeld 1: Blokkeren op deel van adres

Letterlijke tekst

Deze tekst moet voorkomen in het adres dat geblokkeerd moet worden.

Jokerteken

Dit staat voor elk willekeurig aantal karakters.

Scheidingsteken

Het adres moet of hier eindigen of er moet een scheidingsteken zoals ? of / volgen.

/banner/*/img^

Deze regel blokkeert:

Deze regel blokkeert niet:

Voorbeeld 2: Blokkeren op adresnaam

Domeinnaam anker

De volgende tekst moet de domeinnaam van het adres zijn.

Letterlijke tekst

Deze tekst moet voorkomen in het adres dat geblokkeerd moet worden.

Scheidingsteken

Een scheidingsteken moet volgen om het eind van de domeinnaam aan te geven, bijvoorbeeld / of :.

||ads.example.com^

Deze regel blokkeert:

Deze regel blokkeert niet:

Voorbeeld 3: Blokkeer exact adres

Start anker

De volgende tekst moet het begin van het adres zijn.

Letterlijke tekst

Deze tekst moet voorkomen in het adres dat geblokkeerd moet worden.

Einde anker

De voorafgaande tekst moet het eind van het adres zijn.

|http://example.com/|

Deze regel blokkeert:

Deze regel blokkeert niet:

Opties in blokkerende regels

Blokkerende regels kunnen een aantal opties hebben om hun gedrag te beïnvloeden.

Adres dat geblokkeerd moet worden

Dit deel van de regel definieert het adres waarop het toegepast wordt.

Optie scheidingsteken

Dit karakter geeft aan dat de volgende tekst de filter opties bepalen.

Type optie

Type opties definiëren verzoektypes die geblokkeerd moeten worden. Veel voorkomende type opties zijn script of image die aangeven dat alleen scripts/afbeeldingen geblokkeerd moeten worden. De omgekeerde type optie ~script betekent dat het filter niet op scripts moet worden toegepast.

Domein optie

Domein opties beperken het filter tot een aantal domeinen (hier example.com). Het maakt het ook mogelijk om de regel op sommige domeinen uit te schakelen (hier op foo.example.com).

||ads.example.com^$script,image,domain=example.com|~foo.example.info

Deze regel blokkeert http://ads.example.com/foo.gif alleen als de volgende condities waar zijn:

Uitzonderingsregels

Uitzonderingsregels zijn op dezelfde manier opgebouwd als blokkerende regels, ze definiëren welke adressen toegestaan moeten worden, zelfs als er een overeenkomende blokkerende regel bestaat.

Voorbeeld 1: Uitzondering voor bepaalde verzoeken

Uitzonderingsregel

Regels die zo beginnen zijn uitzonderingen, ze overschrijven blokkerende regels.

Adres dat toegestaan moet worden

Dit deel van de regel definieert op welke adressen het van toepassing is, het is op dezelfde manier opgebouwd als voor blokkerende regels.

Type optie

Dit type optie voorkomt dat de uitzondering wordt toegepast op scripts.

@@||ads.example.com/notbanner^$~script

Voorbeeld 2: Uitzondering voor een hele website

Uitzonderingsregel

Regels die zo beginnen zijn uitzonderingen, ze overschrijven blokkerende regels.

Adres dat toegestaan moet worden

Dit deel van de regel definieert op welke adressen het van toepassing is, het is op dezelfde manier opgebouwd als voor blokkerende regels.

Type optie

Dit speciale type optie geeft aan de Adblock Plus volledig uitgeschakeld moet worden op pagina's die aan deze regel voldoen.

@@||example.com^$document

Opmerkingen

Commentaar

Een uitroepteken aan het begin van de regel geeft een commentaar aan.

Commentaar tekst

Deze tekst wordt niet gebruikt om te blokkeren, je kan alles schrijven wat je wilt.

!Dit is commentaar

Filter opties

Optie Doel
Types
script
~script
Bevat of schakel javascript bestanden uit
image
~image
Bevat of schakel afbeeldingen uit
stylesheet
~stylesheet
Bevat of schakel stylesheets (CSS bestanden) uit
object
~object
Bevat of schakel inhoud die door browser plug-ins zoals Flash of Java wordt afgehandeld uit
object-subrequest
~object-subrequest
Bevat of schakel bestanden die door browser plug-ins geladen worden uit
subdocument
~subdocument
Bevat of schakel pagina's in pagina's (frames) uit
Uitzonderingen
document Wordt gebruikt om de pagina zelf toe te staan (bijvoorbeeld @@||example.com^$document)
elemhide Wordt gebruikt om te voorkomen dat een regel op een pagina wordt toegepast (bijvoorbeeld @@||example.com^$elemhide)
Domeinen
domain= Geef een lijst van domeinen op, gescheiden door pipe symbolen (|), waarop een filter actief zou moeten zijn. Een filter kan worden uitgeschakeld op een domein door de domeinnaam door een tilde (~) vooraf te laten gaan.
third-party
~third-party
Geef aan of een filter actief moet zijn op
Misc
rewrite= Specify a rewrite rule for the URL to be performed before downloading. If the filter is a regular expression, use $n to insert submatches into the rewritten URL. See JavaScript own String.prototype.replace().

Minder vaak gebruikte opties, zoals bijvoorbeeld dtd, ping, xbl, xmlhttprequest, other, collapse, donottrack en match-case worden in de volledige documentatie.

Element verbergen

Het is in het algemeen aanbevolen dat gebruikers de Element Hiding Helper extensie voor Adblock Plus installeren om ze te helpen bij het maken van element verbergende regels.

Domein selectie

##selector wordt gebruikt ale vervanger voor element selectors.

Voorbeeld regels Domein selectie
##selector

Actief op:

 • Alle domeinen, inclusief:
 • http://example.com/
 • https://example.net/
 • ftp://example.edu/

Niet actief op:

 • Niet van toepassing

example.com##selector

Bijvoorbeeld actief op:

 • http://example.com/
 • ftp://subdomain.example.com/

Niet actief op:

 • Alle overige domeinen inclusief
 • http://example.edu/
 • ftp://example.net/

~example.com##selector

Actief op:

 • Alle overige domeinen inclusief
 • http://example.edu/
 • ftp://example.net/

Niet actief op, bijvoorbeeld:

 • http://example.com/
 • ftp://subdomain.example.com/

example.com,example.edu##selector

Bijvoorbeeld actief op:

 • http://example.com/
 • https://subdomain.example.com/
 • ftp://example.edu/

Niet actief op:

 • Alle o9verige domeinen, zoals:
 • http://example.net/

example.com,~mail.example.com##selector

Actief op:

 • http://example.com/
 • https://adverts.example.com/

Niet actief op:

 • http://mail.example.com/
 • Alle overige domeinen

Element selection

Selector Doel
###advert Komt overeen met het element met de unieke id "adsvert"
##.advert Komt overeen met elementen met de klasse "advert"
##table[height="100"][width="100"] Komt overeen met een tabel met hoogte 100 en breedte 100
##a[href="http://example.com/"] Komt overeen met snelkoppelingen naar http://example.com/
##div[style="width:300px;height:250px;"] Komt overeen met div elementen die precies de opgegeven stijl hebben
###advert > .link Komt overeen met elementen met de klasse "link" die omvat worden door elemten met de id "advert"
###advert + .link Komt overeen met elementen met de klasse "link: die direct worden voorafgegaan door elementen met de id "advert"
##a[href^="http://example.com/"] Komt overeen met snelkoppelingen naar alle pagina's van de website http://example.com/
##div[style^="width:300px;height:250px;"] Komt overeen met div elementen die beginnen met de opgegeven stijl
##div[style$="width:300px;height:250px;"] Komt overeen met div elementen die eindigen met de opgegeven stijl
##div[style*="width:300px;height:250px;"] Komt overeen met div elementen die de opgegeven stijl bevatten

Bovenstaande filters zijn slechts voorbeelden van geldige element verbergende regels. Elke CSS selector die door Firefox wordt ondersteund kan worden gebruikt om elementen te verbergen.

Extended CSS selectors (Adblock Plus specific)

In some situations standard CSS selectors are not sufficient, for those cases you can also use the following Adblock Plus specific pseudo-selectors:

Pseudo-class Doel
:-abp-properties() Select an element if its CSS style properties match what's specified. You can pass a regular expression by surrounding it with "/".
:-abp-has() Select an element if its content subtree match the selector specified
:-abp-contains() Select an element if its text content contains the specified string

When writing element hiding filters that make use those you must use the #?# syntax (replace ## with #?#) and take care to specify one or more domains. Some examples:

Selector Doel
example.com#?#div:-abp-properties(width:300px;height:250px;) Matches div elements whose style contain the specified properties
example.com#?#div:-abp-has(> div > img.advert) Matches div elements that contain as a direct descendant a div element whose direct descendant is an img with the class "advert"
example.com#?#div:-abp-has(> div > img:-abp-properties(width:300px;height:250px;)) Matches div elements that contain as a direct descendant a div element whose direct descendant is an img element whose style properties contain the specified properties, a width of 300 pixels and an height of 250 pixels
example.com#?#div:-abp-has(> div > img:-abp-properties(WidTh:300px;hEigHt:250px;)) Since the CSS properties are matched case-insensitively, this filter matches the same thing as above
example.com#?#div:-abp-has(> span:-abp-contains(Advertisment)) Matches div elements that have a direct descendent span element containing the text "Advertisment"
example.com#?#div > img:-abp-properties(width:*px;height:250px;) By using a wildcard *, this filter matches an img whose CSS style properties have a width specified in pixels and a height of 250 pixels
example.com#?#div > img:-abp-properties(/width: 3[2-8]px;/) By using a regular expression, this filter matches an img whose CSS style properties have a width between 32 and 38 pixels