Povolenie akceptovateľných reklám v Adblocku Plus - Dohody

Prečo je dohoda nevyhnutná?

Máme možnosť pridať filtre pre reklamy, ktoré nie sú rušivé. Tento proces sa nevykonáva automaticky. Taktiež to nie je ľahké - tá istá reklamná spoločnosť môže mať akceptovateľné reklamy na niektorých stránkach a neakceptovateľné na druhých stránkach. Ale aj keby všetky reklamy spĺňali naše kritériá, neexistuje žiadna garancia že veci zostanú tak ako by mali.

Aby sme vyriešili tento problém rozhodli sme sa, že zavedieme dohody s webovými stránkami a reklamnými spoločnosťami, ktoré chcú mať povolené nerušivé reklamy. Potom máme istotu, že tieto reklamy budú spĺňať podmienky podľa našich kritérií. Inzerenti sú povinní nám ihneď oznámiť prípadné zmeny v ich reklamách.

Ako sa overuje, či spoločnosť spĺňa podmienky?

Teraz je to manuálny proces. Pracujeme na správnych nástrojoch a dúfame, že naša komunita nám bude pomáhať v odhaľovaní nedostatkov akceptovaných reklám.

Platia firmy za to, aby boli ich reklamy pridané do zoznamu neblokovaných reklám?

Do zoznamu neblokovaných reklám sa môžu dostať reklamy všetkých malých a stredných webových stránok, prípadne aj blogov. Avšak, tento schvalovací proces si vyžaduje značné úsilie na našej strane, a preto táto úloha nemôže byť prevzatá dobrovoľníkmi ako sa to deje s bežným zoznamom filtrov. To je dôvod, prečo sme platení niektorými veľkými spoločnosťami, ktoré ponúkajú nerušivé reklamy a chcú sa iniciovať do nášho programu "Akceptovateľné reklamy".