Prekladanie regulárnych výrazov na jednoduché filtre

So začiatkom Adblocku Plus vo verzii 0.7 boli optimalizované jednoduché filtre (nie regulárne výrazy) až v takej miere, že obrovské množstvo filtrov nespomaľovalo prehliadanie internetu. Táto optimalizácia nefunguje pre regulárne výrazy, každý regulárny výraz robí prehliadanie internetu s Adblockom Plus pomalším. Regulárne výrazy sa používali dlhú dobu pre skomprimovanie celého zoznamu filtrov — toto už nie je viac potrebné.

Táto stránka spracuje celý zoznam filtrov a skonvertuje regulárne výrazy na jednoduché filtre, čím sa umožní zvýšenie rýchlosti prehliadania internetu. Napríklad, skonvertuje to tento filter /ad|banner/ na dva filtre ad a banner. Program vynechá regulárne výrazy ako /ads|ad\d+/ pretože výraz \d nemá priamy ekvivalent v novom syntaxe filtrov a tento nástroj nevie extrahovať časti regulárnych výrazov.

Prosím otvorte nastavenia Adblocku Plus a označte všetky filtre ktoré chcete dať skontrolovať. Kopírujte ich (zvoľte Upraviť — Kopírujte z menu alebo stlačte klávesy Ctrl+C) a prilepte ich do textového poľa nižšie. Alternatívne môžete exportovať vaše filtre a prilepiť obsah súboru do textového poľa.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov: Žiadne dáta nebudú preposlané na server. Všetky potrebné kalkulácie sú vykonávané na vašom počítači a dáta počítač nikdy neopustia.