הרשמות Adblock Plus ידועות

Below is a list of the actively maintained filter subscriptions that we're aware of. To subscribe to a filter list, click its "Subscribe" link. Please note that you shouldn't add too many filter subscriptions.

חסימת מודעות

Anti-circumvention

Malware protection

Notification blocking

שונות

Privacy protection

Social media blocking

לא יכולים לראות את המסנן שלכם כאן? שלחו את המידע שאתם רוצים להציג כאן. אנא שימו לב שעל מנת להיכלל ברשימה זו ההרשמה שלכם חייבת להכיל בהתחלה הערה המתארת את מקור רשימת המסנן והדרך המועדפת ליצירת קשר אתכם אם צצה בעיה עם ההרשמה שלכם. אתם צריכים להיות בטוחים שכאשר בעיות אלו יופיעו אתם תוכלו לתקן אותן במסגרת זמן הגיונית.

All filter lists on this page are maintained by third parties. eyeo, the company behind Adblock Plus, has no control over them. We only list them to help you find subscriptions that may be useful for you. In no case shall eyeo be held liable towards you, or any other third party, for any loss or damage (including, but not limited to, loss of chances and of business) deriving directly or indirectly from your use of these lists.