הרשמות Adblock Plus ידועות

This is a list of the actively maintained filter subscriptions we're aware of. You can subscribe to any of them by simply clicking its "Subscribe" link and confirming your decision. The filters will be added to Adblock Plus and updated automatically. Note that you shouldn't add too many filter subscriptions.

חסימת מודעות

שונות

לא יכולים לראות את המסנן שלכם כאן? שלחו את המידע שאתם רוצים להציג כאן. אנא שימו לב שעל מנת להיכלל ברשימה זו ההרשמה שלכם חייבת להכיל בהתחלה הערה המתארת את מקור רשימת המסנן והדרך המועדפת ליצירת קשר אתכם אם צצה בעיה עם ההרשמה שלכם. אתם צריכים להיות בטוחים שכאשר בעיות אלו יופיעו אתם תוכלו לתקן אותן במסגרת זמן הגיונית.

Please note that all of these filter lists are being maintained by third parties. Eyeo, the company behind Adblock Plus, has no control over them. We are only listing them to help you find lists that could be useful to you. In no case shall Eyeo be held liable towards you or any other third party for any loss or damage (including but not limited to loss of chances and of business) deriving directly or indirectly from your use of these lists.